• Aanmelden

  Lidmaatschap

  Het belangrijkste deel van je aanmelding bij Flevo Boys is de sport en activiteit die je wilt gaan beoefenen. Binnen Flevo Boys kunnen verschillende sporten of activiteiten worden beoefend. Kies hieronder de gewenste activiteiten.

  Voormalige of huidige vereniging

  Ben je al eerder lid geweest of ben je nog lid van een vereniging die aangesloten is bij de KNVB?
  Vul dan indien bekend onderstaande gegevens in.

  Je gegevens

  Adres

  Contact

  Bankgegevens

  De vereniging zal periodiek een contributiebedrag in rekening brengen. Voor het innen van de contributie hebben we een IBAN-nummer nodig.

  Vrijwilligers

  Welke vrijwilligerstaken zou jij willen doen?*

  Opmerkingen

  Heb je voorkeuren voor de spelvorm, het team waar je graag in zou willen spelen of iets anders dat je aan de ledenadministrateur van Flevo Boys wilt meegeven? Geef dat dan hieronder aan.

  1000

  Privacyverklaringen

  Lees de onderstaande privacyverklaringen van Flevo Boys en de KNVB goed door voordat je je aanmeldt. In deze verklaringen staat hoe Flevo Boys en de KNVB omgaan met persoonsgegevens.

 • Machtiging

  Door het verzenden van dit formulier geeft u toestemming aan VV Flevo Boys om periodiek een bedrag van uw rekening af te schrijven voor de contributie, boetes en kosten van kleding. Hierboven dient u het rekeningnummer (IBAN) in te vullen waarvan de bedragen afgeschreven moeten worden. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

  Ondergetekende verklaart bekend te zijn met het feit dat te allen tijde contributie verschuldigd is voor het volledige verenigingsjaar dat loopt van 1 juli tot 30 juni. Bij opzegging van het lidmaatschap zal Flevo Boys de door u afgegeven machtiging aan het eind van het seizoen automatisch stopzetten. U hoeft dan niets te ondernemen.

  Alleen aan het einde van het seizoen kan worden opgezegd, dit moet per mail of brief gebeuren bij ledenadministratie@flevoboys.nl Tussentijdse opzeggingen zullen door de ledenadministratie, onderbouwd met redenen, ter beoordeling aan het bestuur  worden voorgelegd.