• VOG

 • Helaas komt het voor dat mensen in de sport misbruik maken van hun positie. Jaarlijks komen er in de sport meerdere gevallen van o.a. seksuele intimidatie aan het licht. Flevo Boys wil er alles aan doen om te zorgen voor een veilig sportklimaat. Het bestuur heeft daarom gemeend het advies van NOC/NSF en de KNVB te volgen. We werken bij Flevo Boys al met een vertrouwenspersoon.

  Vertrouwenspersoon

  Ben Vinke is de vertrouwenspersoon bij Flevo Boys. Bij hem staan integriteit en vertrouwelijkheid centraal. We hebben bij Flevo Boys gedragscodes, de basis-11, waar iedereen zich aan moet houden. Vind jij dat iemand zich daar niet aan houdt, heb je problemen met je leider of trainer, wordt je regelmatig gepest in je team of merk je dat iemand anders in je team altijd het mikpunt is van pesterijen? Dan kun je contact opnemen met Ben Vinke. Hij helpt je en brengt je eventueel in contact met mensen binnen de club die jouw probleem kunnen oplossen.

 • Verplicht

  Het is de bedoeling dat alle leiders/trainers en overige vrijwilligers die bij onze vereniging direct of indirect te maken hebben met jongeren tot en met 18 jaar, een verklaring omtrent gedrag (VOG) aan te vragen. Sinds het seizoen 2016-2017 is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verplicht voor deze personen bij Flevo Boys.

  Aanvraagprocedure

  De secretaris van onze vereniging is verantwoordelijk voor het aanvragen van verklaringen omtrent gedrag (VOG) voor diverse vrijwilligers. Inmiddels zijn er bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie aanvragen ingediend voor leiders en trainers van de A, B en C-junioren, D-pupillen, de leden van de voetbalcommissie, technische commissie, bestuursleden en kaderleden. Indien de secretaris niet over de volledige gegevens van een vrijwilliger beschikt zal zij deze per e-mail of telefoon benaderen met de vraag de ontbrekende gegevens aan te leveren.

  Vervolgens wordt er voor de vrijwilliger door de secretaris een VOG aangevraagd bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid. De betreffende vrijwilliger ontvangt vervolgens een e-mail van de Dienst Justis- Minsterie van Veiligheid en Justitie (justis@minvenj.nl). Dit is dus geen spookmail! Lees de betreffende e-mail goed door. Daarin staat vermeld op welke wijze je de VOG verder in kunt vullen/afronden. Na goedkeuring door het ministerie, ontvang je de VOG per post thuis. Aan het aanvragen van de VOG zijn geen kosten verbonden. Het is de bedoeling dat de VOG bij de secretaris van de vereniging wordt ingeleverd.

  Aan iedereen die een e-mail ontvangt het verzoek zo snel mogelijk de procedure in gang te zetten en na ontvangst van de VOG deze zo snel mogelijk bij de secretaris in te leveren.

  Flevo Boys houdt bij welke personen een VOG hebben ontvangen en voor welke personen die gedurende het seizoen actief worden bij de vereniging, een VOG moet worden aangevraagd, etc. Het is de bedoeling dat we uiteindelijk alleen trainers, leiders en vrijwilligers bij onze vereniging hebben die in het bezit zijn van een VOG.

  Als je nog vragen hebt, word je verzocht contact op te nemen met het secretariaat van Flevo Boys (secretaris@flevoboys.nl).

  Het bestuur