• Vrijwilligers

    Sinds 2020 is Gerjan Timmerman actief als vrijwilligerscoördinator, in samenspraak met het bestuur geeft hij deze vorm. ,,De club heeft het nodig’’, vindt Gerjan. ,,Het wordt steeds moeilijker om vrijwilligers te houden en te werven. Dat is zorgelijk, want vrijwilligers vormen de kern van onze vereniging. Ik zie het als één van mijn taken om leden te overtuigen van het feit dat vrijwilliger zijn niet een lastige verplichting is, maar je juist veel kan opleveren. Ik denk dan aan sociale contacten, voldoening, persoonlijke ontplooiing.’’

    Wie zijn er vrijwilliger, wat doen ze, zijn ze voldoende gefaciliteerd? Gerjan gaat daarom Flevo Boys-breed in gesprek met de vrijwilligers en met leden die misschien ook een rol op het vrijwilligersterrein kunnen spelen.

    Hartstikke leuk om te doen

    Het wordt steeds lastiger om alle taken gezamelijk uit te voeren. Daar is ook Gerjan zich bewust. ,,Tijden veranderen. We gaan naar een situatie toe dat méér leden een kleine bijdrage gaan leveren. Een mooi voorbeeld vormen de lagere seniorenteams. We hebben als vereniging afgesproken dat elke zaterdag twee jongens uit een team ’s morgens in de kantine helpen en ’s middags twee voetballers uit een ander team. Ik merk in ons team dat het heel goed wordt opgepakt. Het hoort er nu bij. Net als kleren wassen en voor vervoer zorgen. Als je dit met z’n allen doet is het maar twee keer per seizoen. De meeste jongens vinden het nu gewoon hartstikke leuk om te doen.